THIẾT BỊ XĂNG DẦU

thông tin liên hệ
HOÀNG VĂN DƯƠNG
Giám Đốc - 0987 678 882

Mr. Quỳnh
PT. Kỹ Thuật - 0167 626 5158

Mr. Bốn
PT. Kỹ Thuật - 097 888 3376

Phụ Kiện Trụ Bơm

Vỏ trụ điện bơm xăng dầu
Vỏ trụ điện bơm xă...
Trụ bơm chữ H lùn
Trụ bơm chữ H lùn
Bơm và bầu lường TOMINAGA (TMC - NHẬT)
Bơm và bầu lường TOMINAGA (T...
Bơm và bầu lường Tatsuno
Bơm và bầu lường Tatsuno
Bộ lốc tường Tatsuno
Bộ lốc tường Tatsuno
Bộ lốc tường Tatsuno
Bộ lốc tường Tatsuno
Bộ lốc tường Tokico
Bộ lốc tường Tokico
Bộ lốc tường Tatsuno
Bộ lốc tường Tatsuno
Bộ số điện tử ATC
Bộ số điện tử ATC
Đầu ống
Đầu ống
Val đáy 2 tầng
Val đáy 2 tầng
Ống dẫn xăng dầu
Ống dẫn xăng dầu
Val thở bồn
Val thở bồn
Bơm và bầu lường Tatsuno
Bơm và bầu lường Tatsuno
Val điện hai cấp
Val điện hai cấp
Cò bơm
Cò bơm
Mỏ cò
Mỏ cò
Ống nhúng
Ống nhúng
Khớp nối nhanh
Khớp nối nhanh
Máng gác cò bơm
Máng gác cò bơm
Motor 3 Phase
Motor 3 Phase
Motor 1 Phase
Motor 1 Phase
Ly kính quan sát
Ly kính quan sát
Lưới lọc
Lưới lọc
Đầu xoay đa hướng
Đầu xoay đa hướng
Bộ số điện tử LED IPS
Bộ số điện tử LED IPS
Bộ số điện tử LED IPS
Bộ số điện tử LED IPS
Bộ Điện Tử IPS
Bộ Điện Tử IPS